CLASSES INDIVIDUALS

PIANO / GUITARRA / HARMONIA / COMPOSICIÓ


– Visió progressista de la música i l’art.

– Programa i repertori personalitzats.

– Aula lluminosa, espaiosa, acustitzada i equipada amb dos pianos verticals, teclats, guitarres, baix, bateria i percussió a disposició de l’estudiant.

– Participació voluntària en el concert final de curs.


Preus

– 60 minuts / setmana: 100€ / mes

– 45 minuts / setmana: 80€ / mes

– 30 minuts / setmana: 60€ / mes

– Classe esporàdica 60 minuts: 30€


* Matrícula gratuïta.

* Preus vàlids a partir del setembre de 2024.

* Totes les setmanes de l’any incloses, exceptuant els dies festius oficials.

* Pagament mitjançant domiciliació bancària o efectiu (entre els dies 1 i 10 del mes en curs.)

* Possibilitat de recuperar dues classes perdudes cada trimestre (Durant el trimestre en curs, a petició de l’estudiant / L’import de la classe perduda no es reemborsarà ni es descomptarà de la següent mensualitat.)