CLASSES INDIVIDUALS

PIANO / GUITARRA / HARMONIA / COMPOSICIÓ

 

 

– Visió progressista de la música i l’art.

– Programa i repertori personalitzats.

– Aula lluminosa, espaiosa, acustitzada i equipada amb dos pianos verticals, teclats, guitarres clàssiques, acústiques i elèctriques, baix, bateria i percussió a disposició de l’estudiant.

– Participació voluntària en el projecte final de curs, l’enregistrament d’una peça per al disc Macedònia.

– Reunió individual durant el curs amb els pares dels alumnes menors d’edat per a comentar la seva evolució.

 

 

Preus

 

– 60 minuts / setmana: 96€ / mes

– 45 minuts / setmana: 77€ / mes

– 30 minuts / setmana: 58€ / mes

– Classe esporàdica 60 minuts: 30€

 

 

* Matrícula gratuïta.

* Preus vàlids a partir del setembre de 2023.

* Totes les setmanes de l’any incloses, exceptuant els dies festius oficials.

* Pagament mitjançant domiciliació bancària o efectiu (entre els dies 1 i 10 del mes en curs.)

* Possibilitat de recuperar dues classes perdudes cada trimestre (Durant el trimestre en curs, a petició de l’estudiant / L’import de la classe perduda no es reemborsarà ni es descomptarà de la següent mensualitat.)